g r u p p

 

En grupps ”personlighet” samskapas i stunden av deltagarna där den totala oförutsägbarheten – som skapar spänning – är förutsättning för utveckling.

Vad är en grupp?
Fler än tre och den definieras av omgivningen som en grupp. Den definierar sig själv som en grupp och det finns en ambition att lära sig ta hand om sin egen process.

Grupprocesser är det som gruppen gör för att definiera sig som grupp.
Den är alltid i gång – den som handlar om att förtydliga sig själv. Relationer utvecklas i ett sammanhang.

Dynamiken
är ett resultat av processen, den är vad som händer mellan deltagarna i gruppen.


______________________________E-post:info@mlutveckling.se


 
 
 
 

 

 

 

individuell handledning, coaching, krisbearbetning, existentiella samtal, personlig utveckling med bilden som verktyg tillbaka till startsidan förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, mål- och visionsarbete måla ditt ledarskap-personlig utveckling, fyllpå verktygslådan-bilden som verktyg, gruppens dynamik, krisbearbetning i grupp kompetens, verksamhet, pedagogik, arbetssätt, kurser konfliktbearbetning, grupputveckling,grupphandledning,gruppcoaching