i n d i v i d u e l l t

”I duet blir jaget till” skriver Martin Buber. I kontakt med andra vill jag bli sedd, hörd och bekräftad och förhoppningsvis älskad och respekterad.

Dialogen mellan människor och att vara autentisk i möten är viktiga grundfundament i allt arbete med människor – individuellt och i grupp.

”Att få berätta om ett arbetsdilemma – att bli lyss på – ger mig en känsla av att mina erfarenheter är viktiga. Det gör mig till expert i mitt eget liv, jag växer med att få berätta om även svåra erfarenheter.”

Livet medför olika händelser som innebär förluster av olika slag – dödsfall, separationer, stora förändringar – som kan behöva bearbetas.

ML Utveckling vill sprida mindfulness till alla som önskar testa på det!


______________________________E-post:info@mlutveckling.se
  
 
 
 

 

 

 

individuell handledning, coaching, krisbearbetning, existentiella samtal, personlig utveckling med bilden som verktyg tillbaka till startsidan förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, mål- och visionsarbete måla ditt ledarskap-personlig utveckling, fyllpå verktygslådan-bilden som verktyg, gruppens dynamik, krisbearbetning i grupp kompetens, verksamhet, pedagogik, arbetssätt, kurser konfliktbearbetning, grupputveckling,grupphandledning,gruppcoaching