tillbaka till startsidan







Mindfulnessledd uveckling vill bidra till individers, gruppers och organisationers tillväxt.
Ambitionen är att detta kan ske i balans mellan gammalt/nytt, känt/okänt, kontakter inåt och utåt där individens eget ansvar och egna val är grunden.
Allt görs i syfte att bibehålla och vidareutveckla individers, gruppers och organisationers kompetens.

Med mindfulnessbaserade interventioner kan man utveckla både individer och organiatisationer.
Konsten att tillåta sig att vara i nuet kan vara en bortglömde förmåga för många i dagens stressiga samhälle.
När vi tillåter oss att bara stanna upp och känna in lugnar sinnet ner sig och vi kan varva ner.

Mindfulness har uråldriga anor och har praktiserats genom århundraden i exempelvis österländska filosofier så som buddhismen. På senare år har det blivit ett mycket populärt inslag även bland psykologer och psykoterapeuter i Sverige. Man har helt enkelt upptäckt att metoderna är väldigt användbara även i det moderna samhället. Mindfulness är en viktig komponent i tredje vågens KBT, så som ACT och CFT.

Att hitta en psykolog i stockholm,
som likt oss arbetar med mindfulnessbaserade metoder är numera enkelt, men så har det inte alltid varit!

Välkommen till MLutveckling.se!

________________________



E-post:info@mlutveckling.se




 




 




 




 

 

 

 

individuell handledning, coaching, krisbearbetning, existentiella samtal, personlig utveckling med bilden som verktyg tillbaka till startsidan förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, mål- och visionsarbete måla ditt ledarskap-personlig utveckling, fyllpå verktygslådan-bilden som verktyg, gruppens dynamik, krisbearbetning i grupp kompetens, verksamhet, pedagogik, arbetssätt, kurser konfliktbearbetning, grupputveckling,grupphandledning,gruppcoaching