kurslokalen


k u r s e r

 

De kurser vi erbjuder har sin grund i existentialismen. Med ordet existens menas verkligheten såsom människan upplever den, att något är.
Om vi vet att livet är vårt eget val och att vi är ansvariga för hur vi lever kan vi ta på oss den skuld eller det ansvar det innebär – vilket bidrar till att ge våra liv mening eftersom vi aldrig mer kan bli betydelselösa.

Det existentiella ögonblicket - the moment of change – uppstår då en person är beredd att utmana den existentiella rädslan. Det blir tydligt vid stora vägval i livet då det gamla, invanda förhållningssättet inte längre känns OK. Ögonblicket uppstår då individen blir medveten om hur gamla teman/överlevsmönster hindrar och försvårar vardagen OCH då individen vågar ge sig ut i det okända/pröva nya förhållningssätt.

”I duet blir jaget till” säger Martin Buber – alla val görs i kontakt både inåt och utåt och detta är grunden i Existentialismen.


_________________________E-post:info@mlutveckling.se


 
 
 
 

 

 

 

individuell handledning, coaching, krisbearbetning, existentiella samtal, personlig utveckling med bilden som verktyg tillbaka till startsidan förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, mål- och visionsarbete måla ditt ledarskap-personlig utveckling, fyllpå verktygslådan-bilden som verktyg, gruppens dynamik, krisbearbetning i grupp kompetens, verksamhet, pedagogik, arbetssätt, kurser konfliktbearbetning, grupputveckling,grupphandledning,gruppcoaching