o r g a n i s a t i o n

 

En organisation kan ses som en självständig organism där helheten påverkas av delarna och vice versa. Den består av ett antal människor som ömsesidigt påverkar varandra och medarbetarna påverkas av det system som råder och kontakter med omvärlden.

En människa kan aldrig förstås isolerat från sin omgivning och enligt Fältteorin (grundare Lewin) beskrivs en människas beteende som en funktion av individen och hennes miljö där hennes syfte, behov och avsikt organiserar upplevelser på ett bestämt sätt. Det som sker i en del av en organisation påverkar andra delar och när förändringar gemomförs uppstår dessutom krafter och motkrafter.

Dessa ord och andra teorier som vill förklara en organisations kontext, processer och fenomen kan sammanfattas i att det krävs många positiva samverkande faktorer för att organisationen ska nå förväntat resultat!


_________________________E-post:info@mlutveckling.se


 
 
 
 

 

 

 

individuell handledning, coaching, krisbearbetning, existentiella samtal, personlig utveckling med bilden som verktyg tillbaka till startsidan förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, mål- och visionsarbete måla ditt ledarskap-personlig utveckling, fyllpå verktygslådan-bilden som verktyg, gruppens dynamik, krisbearbetning i grupp kompetens, verksamhet, pedagogik, arbetssätt, kurser konfliktbearbetning, grupputveckling,grupphandledning,gruppcoaching